OM Varalöv Taxi
042-22 20 40

Våra kunder består av både privatpersoner och företagare. Skolskjuts, färdtjänst, sjukresor, budtransporter är något vi kör dagligen.

Varalöv Taxi i Skåne använder miljövänliga Euro 6 klassade fordon. Vi bidrar med att minska farliga utsläpp och föroreningar. Vi anser att det är viktigt att göra vad vi kan för vår omgivning.

Feras Albawi

Boka din Taxiresa på

Vi ser till att du kommer fram tryggt och säkert